Novinky

16.04.2020 08:37
Církev věří, i když to v Písmu svatém není nikde napsáno, že se Pán Ježíš po svém zmrtvýchvstání nejdřív ukázal své matce Panně Marii, ještě dřív než ženám a apoštolům. Po zmrtvýchvstání se Ježíš snad poprvé zjevil své matce v celém jasu svého Božství. Dříve jeho božství neviděla, pouze...
13.04.2020 07:54
Velikonoční pondělí Proč vzkříšený Kristus pozval své učedníky a bratry na setkání zrovna do Galileje? Z Judska je to přes Samařsko do Galileje velmi dlouhá cesta. V Jeruzalémě v Judsku všechno na apoštoly po velikonocích „padalo“, proto Ježíš jako dobrý psycholog pozval učedníky do Galileje na...
13.04.2020 07:33
V Oslavanech je zvyk modlit se každého 13. dne v měsíci společne v kostele celý růženec. Společná modlitba bude i dnes, ale každý se bude modlit doma. Začátek v 18:00 modlitbou Vesel se nebes Královno, potom růženec radostný, světla, bolestný  a slavný. Modlíme se za nepokřtěné, aby uvěřili;...
12.04.2020 09:38
Pastýřský list ke stažení zde         PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA „CESTOU SVĚTLA“ Tento velikonoční list není určený ke čtení při bohoslužbách, ale ke zveřejnění jakýmkoliv jiným způsobem, např. na webových stránkách farnosti. Milé sestry, milí bratři, tento list jsem...
11.04.2020 20:02
Opravdu prorocká slova pronesl kardinál státní sekretář Eugenio Paceli, budoucí papež Pius XII. v dopise svému příteli a splupracovníku hraběti Enrico Pietro Galeazzimu: „Znepokojuji se poselstvím Panny Marie předanými ve Fatimě Lucii. Toto vytrvalé upozorňování Panny Marie na nebezpečí, která...
11.04.2020 20:01
Ó noci, která jsi jasnější než den!                         Ó noci, která jsi světlejší než...
11.04.2020 05:59
Bílá sobota je oslavou křesťanské naděje. V srdci těch, kdo prožívají Bílou sobotu (myslíme hlavně na Marii, Kristovu Matku), přes všechno zevnější zdání bolesti a smutku převládalo přesvědčení (víra) o Kristově vítězství. I v nás posiluje každá Bílá sobota tuto naději v konečné...
10.04.2020 07:54
Všechno záleží na kříži. Není jiné cesty k životu a k pravému vnitřnímu pokoji než cesta kříže. Kráčej, kudy chceš, hledej cokoli chceš, a nenajdeš vznešenější a bezpečnější cesty na této zemi než cestu kříže. Uspořádej a zařiď si všechno, jak sám chceš a jak rozumíš a shledáš, že vždycky se musí...
10.04.2020 07:46
Improperie – Žaloby Na Velký pátek se při uctívání svatého kříže zpívají tzv. Improperie – Žaloby, v nichž Vykupitel něžným způsobem, vypočítává svému lidu, co pro něj všechno učinil a jak mu on odplatil. Tyto výčitky platí i nám, jestliže zůstáváme chladnými nad tolikerým nám prokázaným...
10.04.2020 06:59
Litanie na Velký pátek Pane smiluj se. Kriste smiluj se. Pane smiluj se.   Bože náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi. Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi. Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.   Ježíši, Synu Boha živého, smiluj...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Římskokatolická farnost Oslavany Kostelní 1
Oslavany
664 12
P. Jaromír Gargoš, farář
tel.: 539 003 503
mobil: 728 141 945
E-mail: jaromir.gargos@seznam.cz
farnostoslavany@seznam.cz