314. karmelská pouť

07.07.2021 06:49

V neděli 18.7. 2021 v Oslavanech oslavíme 314. karmelskou pouť, máme možnost přijmou plnomocné odpustky

 

8:00 Mše svatá za hraběnku Molartovou, zakladatelku poutí, a za poutníky

 

10:00 žehnání a předávání karmelských škapulířů, je třeba se předem přihlásit u pana faráře

 

10:30 Slavná Mše svatá, za ty, kteří přispěli na přestavbu varhan, zpívá chrámový sbor Cecília 

 

14:30 svátostné požehnání

Kontakt

Římskokatolická farnost Oslavany Kostelní 1
Oslavany
664 12
P. Jaromír Gargoš, farář
tel.: 539 003 503
mobil: 728 141 945
E-mail: jaromir.gargos@seznam.cz
farnostoslavany@seznam.cz