Vítejte na našich stránkách

Novinky

19.04.2021 07:34
V sobotu 17. dubna byl v \itálii blahořečen český kněz, řeholník, mučedník Euchariestie P. Jan Zavřel.   P. Jan Zavřel se narodil v květnu roku 1725 v Chodově u Prahy (dnes už část Prahy) v pražské arcidiecézi. V roce 1745 odjel z Klatov do Litoměřic, kde byl...
07.04.2021 09:09
Ve středu 7.4. bude v Oslavanech v kostele v 18:00 modlitba růžence a litanie.
03.04.2021 07:09
Bílá sobota je oslavou křesťanské naděje. V srdci těch, kdo prožívají Bílou sobotu (myslíme hlavně na Marii, Kristovu Matku), přes všechno zevnější zdání bolesti a smutku převládalo přesvědčení (víra) o Kristově vítězství. I v nás posiluje každá Bílá sobota tuto naději v konečné...
02.04.2021 11:02
Jednou na Velký pátek byla svatá Terezie z Avily uchvácena Boží milostí a viděla celý širý svět v podobě veliké zahrady, v níž byly shromážděné různé květy ze všech končin světa. Na celé zahradě bylo veliké ticho. Ani jeden květ nejevil známky života. A tu náhle do zahrady vstoupil muž vážné tváře,...
02.04.2021 06:53
Litanie na Velký pátek Pane smiluj se. Kriste smiluj se. Pane smiluj se.   Bože náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi. Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi. Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.   Ježíši, Synu Boha živého, smiluj se...
01.04.2021 08:42
Bohu, všechna čest a všechna sláva   Nejpodstatnější část Mše svaté uzavírá kněz slovy: Skrze Něho a s Ním a v Něm je Tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.   Tato slova říkají, jaký je zaručený účinek obdržený skrze...
27.03.2021 05:16
Neměl kde přespat Když šel Pán Ježíš na Květnou neděli z Betánie do Jeruzaléma, lidé ho velkolepě a slavnostně vítali. Mávali větvemi, prostírali pláště, provolávali Hosana. Když oslavy skončily, Ježíš neviděl nikoho, kdo by mu nabídl nocleh nebo mu dal najíst. A tak vyšel z města a vrátil se na...
24.03.2021 07:54
"Buďme nablízku nenarozeným i jejich rodičům": pastýřský list olomouckých biskupů ke slavnosti Zvěstování Páně   Drazí bratři a sestry, ve čtvrtek budeme slavit slavnost Zvěstování Páně. Ta obrací naši pozornost nejen k vtělení Ježíše Krista, ale i k počátku našeho života. Tehdy Bůh...
20.03.2021 14:42
Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021 Bratři a sestry, 27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná. Z pohledu katolické církve je příslušnost...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Jak pulsujeme

Jak pulsujeme

Jak pulsujeme

TOPlist

Kontakt

Římskokatolická farnost Oslavany Kostelní 1
Oslavany
664 12
P. Jaromír Gargoš, farář
tel.: 539 003 503
mobil: 728 141 945
E-mail: jaromir.gargos@seznam.cz
farnostoslavany@seznam.cz