Vítejte na našich stránkách

Novinky

19.02.2021 11:56
"Rád bych věděl, kolik duševního pokoje načerpáte ze sdělovacích prostředků. Jsou novináři tak neschopní, že vaše názory neovlivní? Sdělovací prostředky vás vedou na vrchol vysoké hory, z něhož vidíte všechna království světa s jeho slávou i hanebností. Pro Ježíše to bylo pokušení. Pro vás ne?" B....
17.02.2021 10:04
Popeleční středou začíná posvátná doba postní. Nejposlednější příprava na Velikonoce. Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. V době postní vedeme jednoduchý život s menším množstvím jídla...
06.02.2021 07:05
Oblastní Charita Rajhrad děkuje všem, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky, ať již vložením peněz do statických pokladniček, platbou na účet, nebo jakýmkoliv osobním přičiněním. Pokud má někdo zájem o nálepku na dveře, může si ji vyzvednout v sakristii u pana Coufala. V Oslavanech byly tři statické...
30.01.2021 09:06
Modlitby ke sv. Josefovi ke stažení v pdf. Modlitby k Pražskému Jezulátku ke stažení v pdf.
30.01.2021 08:57
Ústa jsou plná toho, čím srdce přetéká. City mají svá slova, jimiž se prozradí, i když nechtějí. Například bázeň má slova, plná obavy, bolest zase slova plná nářku, láska pak slova radostná. Některá slova, (jako třeba Simeonův chvalozpěv) nevycházejí jen na pokyn ducha (rozumu), ale vytváří je...
30.01.2021 08:57
Sv. Blažej žil ve 4. století, byl biskupem v městě Sebasta v tehdejší východořímské prefektuře Pontus, dříve v Arménii, dnes na území Turecka. Při pronásledování křesťanů byl biskup Blažej nucen odejít z města do hor a tam žil skryt několik let. Jednou při lovu lesní zvěř zaběhla do jeskyně, kterou...
13.01.2021 11:56
Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv. Josefa v apoštolském listu „Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněným 8. prosince 2020 u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za...
06.01.2021 16:24
Svatí tři králové se slzami dojetí doporučovali Ježíškovi s vroucími prosbami sebe, své drahé, svou zemi, své lidi, veškerý svůj majetek, všechno co pro ně mělo na zemi nějakou hodnotu, aby přijal jejich srdce, jejich duši, všechno jejich konání a myšlení, aby je osvítil a daroval jim všechnu...
03.01.2021 06:52
Doba kolem svátku Zjevení Páně, svatých Třech králů, je nejvhodnější k požehnání domů nebo bytů, i opakovaně. Příbytek se může vykropit svěcenou vodou, vykouřit kadidlem a označit dvěře požehnanou křídou. Na termínu je možné se domlivit s knězem. 
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Jak pulsujeme

Jak pulsujeme

Jak pulsujeme

TOPlist

Kontakt

Římskokatolická farnost Oslavany Kostelní 1
Oslavany
664 12
P. Jaromír Gargoš, farář
tel.: 539 003 503
mobil: 728 141 945
E-mail: jaromir.gargos@seznam.cz
farnostoslavany@seznam.cz